Milovaní

SLOVO NA TÝDEN:

AKTUÁLNÍ:

 

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, on sám bude jednat." Žalm 37

Minulé:

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel." Izajáš 59:1

MÁME SE PROČ VESELIT A RADOVAT!

 

9. týden
„Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.“
Žalm 104,1
 
10. týden
„V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.“ 
Gal. 5,4
 
11. týden
„Kdo v neho veri, neni souzen. Kdo neveri, jiz je odsouzen, nebot neuveril ve jmeno jednorozeneho Syna Boziho.“
Jan 3,17-18
 
12. týden
"Predevsim strez a chran sve srdce, vzdyt z neho vychazi zivot." 
prislovi 4,23
 
13. týden  
Pani katechetka se pta deti: "Jak zni nejvetsi prikazani?" " Miluj Boha sveho na plny pecky."
z knihy Slovo maji deti
 
14. týden
"Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení naší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo."  
Jakub 1,2-4
Celý článek

SLOVO ŽIVOTA:

(Slovo života na měsíc)

Slovo na červenec:

„Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.“ (Mt 13,12)

Slovo na červen:

„Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka.“ (Jan 6,27)

Slovo na květen:

„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“ (Lk 12,49)

Slovo na duben:

„Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3)

Slovo na březen:

„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.“ (Jan 6,68)

Slovo na únor:

„Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15)

Slovo na leden:

„Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“ (Kol 3,1)

Celý článek

Kontakty

https://freeparta.rajce.idnes.cz

Celý článek

NAROZENINY

LEDEN: 24.-Eliška

 

ÚNOR: 3.-Francis  5.-Tomáš Bartoš, Váša

 

BŘEZEN: 23.-Káťa 23.-Láďa

 

DUBEN: 9. - Míra 30.-Vojta

 

KVĚTEN: 1.-Víťa Ondra 3. - Peťa Mařík 18. - Klárka Hordějčuková 29.- Karel  30.-Punkee

 

ČERVEN: 13. - Tomáš Bednář 28.-Anežka

 

ČERVENEC: 20.-Peteris, 20. Klárka Faltusová,

 

SRPEN: 6.-Janča 12.-Karolínka 26.-Terka  31.-Matěj

 

ZÁŘÍ: 5.- Lukáš 19.-Aleš

 

ŘÍJEN: 10.-Soňa 12. - Martin

 

LISTOPAD:

 

PROSINEC: 16. Jonáš,

 

Napište mi, kdo ví kdy kdo má narozeniny- Market, ...

Celý článek