SLOVO NA TÝDEN:

AKTUÁLNÍ:

 

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, on sám bude jednat." Žalm 37

Minulé:

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel." Izajáš 59:1

MÁME SE PROČ VESELIT A RADOVAT!

 

9. týden
„Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.“
Žalm 104,1
 
10. týden
„V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.“ 
Gal. 5,4
 
11. týden
„Kdo v neho veri, neni souzen. Kdo neveri, jiz je odsouzen, nebot neuveril ve jmeno jednorozeneho Syna Boziho.“
Jan 3,17-18
 
12. týden
"Predevsim strez a chran sve srdce, vzdyt z neho vychazi zivot." 
prislovi 4,23
 
13. týden  
Pani katechetka se pta deti: "Jak zni nejvetsi prikazani?" " Miluj Boha sveho na plny pecky."
z knihy Slovo maji deti
 
14. týden
"Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení naší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo."  
Jakub 1,2-4