9.-10. 12. Duchovní adventní obnova

Výborná duchovka v úžasném společenství mladých lidí z našeho aj okolního vikariátu.

Bylo to v zasněžených nádherných Českých Petrovicích... Luxusní, děkujeme moc Market

  • MATOUŠ 14:
  • 27Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“
  • 28Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“
  • 29A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
  • 30Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“
  • 31Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“
  • 32Když vstoupili na loď, vítr se utišil.