ŠKOLA PARTNERSTVÍ!!!

Jak navázat hluboký vztah?
Lze někoho během chození opravdu poznat?
Jak zvládat konflikty a krize?
Existuje šťastné manželství?

Není škola jako škola! Ostatně, říká se, že nejlepší školou je život sám.
Ale i na něj se hodí trochu připravit. Koneckonců, znáte něco 
hodnotnějšího než vztahy? A co pak teprve vztah s tím (tou), který/á je 
nejblíže vašemu srdci...

 

INFORMACE O KURZU

Připravili jsme pro vás specielní kurz, ve kterém je možné se intenzivně zaměřit na zásadní oblast lidského života. Kvalitní partnerský život je předpokladem pro fungující rodinu. Bohužel v dnešní době mnozí z nás nezažili ve vlastních rodinách odpovídající vzory muže - ženy, manžela - manželky, otce - matky. Tempo dnešní doby nám často ani neumožňuje soustředit se na to, jaký/á bych měl/a v této zásadní životní roli být, klade před nás různé překážky a zároveň vysoké nároky a to i v oblasti partnerského života. Jak můžeme obstát?

 

V tomto kurzu máte příležitost promyslet mnohá témata spojená s partnerskými vztahy a získat důležité podněty a informace pro váš současný a budoucí život. Čerpáme z oblasti psychologie, spirituality, medicíny atd. Škola partnerství nezahrnuje jenom vzdělávání, ale je zároveň možností prožívat dynamiku křesťanského společenství, je příležitostí k poznání nových lidí a ke společné zábavě a program počítá také s množstvím času věnovaného ztišení, osobní reflexi či modlitbě.

 

Kurz je určen pro páry, které spolu chodí jakkoli dlouhou dobu, i pro jednotlivce!

Podmínky účasti jsou svobodný stav a věk 17 - 30 let!

 

 FORMA KURZU    

 

■  4 víkendy
■  15 různých témat
■  přednášející manželské páry
■  přednášky specialistů
■  diskuse ve skupinách
■  duchovní program
■  zábavně-společenský program

■  intenzivní čas pro modlitbu

     a osobní reflexi

 


8_klicovych

 

V kurzu se zaměřujeme na 8 klíčových oblastí:

 

1) komunikace
(při navazování, v průběhu i na konci vztahu)

 

2) sexualita
(specifický způsob komunikace a mocný fenomén v nás)

 

3) sebepoznání
(jako předpoklad i důsledek vztahu)

 

4) poznání druhých
(psychologické rysy mužů a žen a jejich rozdíly)

 

5) poznání principů lásky
(teorie lásky a zamilovanosti, přitažlivost a atraktivita)

 

6) problémy
(krize a konflikty ve vztazích, rozchody)

 

7) duchovní život
(modlitba, můj i partnerský život s Bohem,
otázka povolání a Božího záměru se mnou, s námi)

 

8) praktická budoucnost
(fungování rodiny a principy rodičovství)

   

Začíná se vždy v pátek v 19:15, končíme v neděli obědem. Kurz probíhá v centru Nazaret (Kostelní náměstí 16, Praha 4 – Kunratice). Zajištěno je ubytování i strava - cena za 1 víkend je 250 Kč.

probíhá každý rok

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na mailu: adcm-pha@volny.cz